Allied Circle in the Netherlands

The Allied Circle werd in 1941 in Londen opgericht om de uitgeweken onderda-nen van de geallieerde landen met elkaar in contact te brengen. Ook tijdens de 1e wereldoorlog had een dergelijk gezelschap bestaan, de ‘Cercle Interallié’ genaamd, dat een waardevolle rol heeft gespeeld tijdens die oorlog en later bij de vredescon-ferentie in 1919. Initiatiefnemer van The Allied Circle was de Engelse Mrs Christi-ne McNeil Robertson. Zij bracht vertegenwoordigers van 18 landen bijeen en zorg-de voor een eigen behuizing in 46 Green Street (Park Lane, W1). In 1942 bedroeg het aantal leden 265, in 1944 578. Ons land was vertegenwoordigd met 75 leden, waaronder een aantal ministers, een admiraal en vooraanstaande zakenlieden. Na de oorlog keerden de leden naar hun vaderland terug en werd de Circle opgeheven. In Nederland besloot men geaffilieerde ‘Circles’ in Den Haag en Amsterdam op te richten. Hiervan is alleen de Amsterdamse vereniging blijven bestaan. Deze werd in 1951 bij notariële acte onder de naam Het Geallieerd Genootschap “The Allied Circle in the Netherlands” opgericht.

Tegenwoordig kan men de ‘The Allied Circle in The Netherlands’ het beste om-schrijven als een culturele gezelligheidsvereniging, waarbij conform de statuten het bevorderen van de onderlinge verstandhouding en vriendschap een belangrijke plaats inneemt. Men kan op voorspraak van drie leden voor het lidmaatschap wor-den voorgedragen. Als doelgroep wordt gedacht aan (echt)paren in de leeftijdgroep vanaf 50 jaar. Kandidaat-leden worden ter kennismaking op drie opeenvolgende bijeenkomsten uitgenodigd, waarna zij kunnen besluiten om lid te worden. De con-tributie bedraagt € 70- per persoon per jaar. Het entreegeld bedraagt € 50-.

De lezingbijeenkomsten vinden plaats in het Hotel NH Doelen, Nieuwe Doe-lenstraat 26, Amsterdam. Het programma van de avondbijeenkomsten begint om 17.00 uur met de borrel waarna het diner volgt. De lezing met discussie na afloop begint om 20.00 uur. De avond eindigt om ca. 22.00 uur. Ook zijn er middagbij-eenkomsten die om 15.30 uur beginnen met de voordracht; daarna is om 17.00 uur de borrel en aansluitend het diner. Overigens kan men ook alleen de voordracht bijwonen zonder dat men zich verplicht behoeft te voelen om aan het diner deel te nemen. Evenmin bestaat een verplichting om aan alle evenementen deel te nemen.

Aan het deelnemen aan de bijeenkomsten zijn geen onkosten verbonden behalve die van persoonlijke aard, zoals het facultatieve aperitief, diner, koffie en thee. Voor deelneming aan de Nieuwjaarsreceptie, de Algemene Ledenvergadering en de golfdag wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Eenmaal in de 5 jaar vindt een excursie naar Engeland plaats,- waar de Allied Circle is opgericht - alsmede af en toe een najaarsexcursie binnen Nederland. Deze kosten zijn eveneens voor rekening van de deelnemers.

Overzicht eerdere activiteiten

Nieuwsflits:

Er zijn op dit moment geen actualiteiten te melden

Volgende bijeenkomst:

di 22 aug 2017
De Allied Circle Golfbokaal
Meer informatie >>>>>